Aarhus Inside logo

Høskoven

8260 Viby J

Høskoven Viby Aarhus
Høskoven Viby Aarhus
Høskoven Viby Aarhus
Høskoven Viby Aarhus

Høskoven er en skøn variation af skovområde med tætte træer, søer og vildt bevoksning. Skoven ligger mellem Viby og Stavtrup og ikke langt fra Brabrand søen.

Skoven ligger op til Århus syd motorvejen ved Viby og du kan komme over på den anden side af skoven ved at gå under vejen. I Høskoven findes mange bærbuske, lige til at plukke og nyde, når du kommer hjem.

Bøgeskoven

Høskoven er fortrinsvis bøgetræer. På grund af både motorvej og fjernvarmeledninger blev en del af skoven fældet førhen.

Der er stier rundt i hele skoven, som du kan følge. Skoven er meget populær, når hunden skal luftes og du vil derfor se mange, der går tur med hunden i skoven. Det er ikke en hundeskov, så husk at holde hunden i snor.

Skovhuler

Og her inde i skoven finder du, ligesom i de andre skove i Århus, de små skovhuler.

Hulerne bliver i de fleste tilfælde bygget af børn fra skovbørnehaver. Og træet findes rundt omkring i skovbunden. Du er altid velkommen til at bygge videre på en af hulerne, når du kommer forbi.

Engen og Døde Å

På den anden side af skoven fra Viby et stort engareal. Denne lille sø og engen ligger ved Stavtrup og ikke langt fra Braband søen.

Ved engen støder du på Døde Å, der løber ud i Brabrand søen og videre gennem Klosterkær. Navnet kommer af, at vandstrømmen i åen næsten står helt stille.

Høskoven praktisk

Parkering

Gratis parkering ved Ormslevvej i Viby

Offentlig transport

Bybus:
Bus 11 stopper ved siden af skoven på Ormslevvej i Viby.

Offentlige toiletter

Der er ingen offentlige toiletter i skoven.

Hundeskov

Hunden holdes i snor.

Shelter

Der er ingen shelterområder i skoven.

Høskoven Viby Aarhus
Høskoven Viby Aarhus
Høskoven Viby Aarhus
Høskoven Viby Aarhus
Høskoven Viby Aarhus
Høskoven Viby

Se events i Århus

Tekst af Christina Hazelden -
- udgivet den 25. januar 2023