Aarhus inside fritlagt logo

Årslev Engsø

Ved Årslev Engsø får du en fantastisk naturoplevelse. Her er 8,5 km grusvej, der følger søen rundt. Engsøen blev anlagt af Århus Kommune tilbage i 2003, som en kunstig sø. I dag har naturen fået så godt fat, at den 100 ha store sø er fyldt med et spændende fugle- og fiskeliv.

Årslev engsø i Århus

Årslev Engsø i Brabrand

Årslev Engsø er også ret populær, hvis du er fugle interesseret. Og du vil støde ind i en del på din tur rundt om søen, der er på jagt med deres kikkert, efter nogle af de sjældne og også truede fuglearter, der holder til ved Engsøen. Det er også muligt at se en fiske- eller havørn hvis du holder godt øje.

Årslev engsø i Århus
Årslev engsø i Århus
Årslev engsø i Århus
Årslev engsø i Århus

Naturbeskyttelsesområde

Årslev Engsø er en af de områder i Århus, der hører under internationale naturbeskyttelsesområder. Her er der fokus på både dyrelivet og naturen omkring.

Turen rundt er et noget varieret. Du kommer både forbi store åbne markområder på den ene side og skovområder på den anden side af søen. Du kommer ikke til at gå helt ned ved vandet på din tur rundt, for stien går et lille stykke fra søen. Hvilket er med til at give ro til dyrelivet ved vandet.

Årslev engsø i Århus
Årslev engsø i Århus
Årslev engsø i Århus
Årslev engsø i Århus

Lyngbygårds Å

De fleste starter turen ved P-pladsen for at gå rundt om søen. Det er grusvej rundt om hele søen, hvilket er med til at skabe helheden om en naturoplevelse.

På den ene side af søen, modsat skoven, kommer du over 3 broer for at krydse Lyngbygårds Å og Århus Å, der løber igennem søen.

Lige efter den første bro ligger en lille åben plads. Her kan du som det eneste sted komme helt ned til søen.

Årslev engsø i Århus
Årslev engsø i Århus
Årslev engsø i Århus
Årslev engsø i Århus

Udkigstårn

På begge sider af Årslev Engsø er der udkigstårne. Her får du et fantastisk udsyn over hele søen og vildtlivet. Man forstår næsten ikke, at der kun er få kilometer ind til Århus centrum.

Hvis du har en kikkert liggende i skuffen, så husk at tage den med og se om du kan få øje på en af områdets mange fugle.

Rundt om søen er der også opstillet informationstavle, der fortæller dig om Engsøen og naturen omkring.

Årslev engsø i Århus
Årslev engsø i Århus
Årslev engsø i Århus
Årslev engsø i Århus

Se hele området ved Engsøen her

På de to film kan du se hele området ved Årslev Engsø fra begge sider af søen. Filmene er taget ved de to fugletårne.

Køer ved Engsøen

Rundt om søen går køerne og græsser. Det er med til at holde græsset nede og gøre plads til de vilde planter kan gro. På turen rundt møder du både cyklister, folk der går tur med hunden og motionister, der løber turen rundt om søen.

Rundt om søen er der opstillet bænke, så du også kan sidde og nyde naturen. 

Årslev engsø i Århus
Årslev Engsø i Århus
Årslev engsø i Århus
Årslev Engsø i Århus

Fugletårnet

På den anden side af Engsøen ligger det andet fugletårn. Inde i tårnet kan du se plakater med oversigt over de fugle, du kan se i området.

Når du kigger ud af de åbne vinduer i tårnet, kan du se ud over hele området ved søen. Det giver dig en bedre udsigt til dyrelivet.

Årslev Engsø i Århus
Årslev engsø i Århus
Årslev engsø i Århus
Årslev engsø i Århus

Skovtur

Efter fugletårnet bliver de åbne markområder udskiftet med en tur ind i skoven.

Det røde bindingsværkshus passer perfekt til oplevelsen også selvom det står tomt og ikke har været beboet i flere år.

Årslev engsø i Århus
Årslev engsø i Århus
Årslev Engsø i Århus
Årslev engsø i Århus

Constantinsborg

På din tur rundt om søen kommer du også forbi Herregården Constantinsborg, der er ejet af Anders Holch Povlsen.

Den oprindelige gård brændte i 1753, men blev opført igen i 1802. Herregården er igang med en større ombygning, som bliver holdt i oprindelig stil.

Årslev engsø i Århus
Årslev engsø i Århus
Årslev Engsø i Århus
Årslev Engsø i Århus

Engsøen om vinteren

Selv om vinteren er Engsøen et smuk sted at gå tur.

Årslev Engsø i Århus om vinteren
Årslev Engsø i Århus om vinteren
Årslev Engsø i Århus om vinteren
Årslev Engsø i Århus om vinteren

Praktisk info Årslev engsø

Parkering

P-plads ved Byleddet 31, 8220 Brabrand

Storskovvej 22A, Stavtrup, 8260 Viby J

Offentlig transport

Bybus:

Bus 11 | 12 stopper ved Sødalsvej. Her er en kort gang til Engsøen.

Offentlige toiletter

Der er offentlig toilet ved P-pladsen Byleddet i Brabrand.

Find søen på Google maps