Aarhus inside fritlagt logo

Egå Engsø

Egå Engsø har en størrelse på ca. 115 ha svarende til ca. 230 fodboldbaner. Søen er ikke dyb. På de dybeste steder er her 1,7 meter og gennemsnitsdybden ligger på 1 meter.

Egå engsø i Århus shelterområde de dødes labyrint

Egå Engsø i Århus

Egå Engsø er en kunstig sø, der blev anlagt i 2006 og ligger i naturskønne omgivelser ved Risskov. Her kan du gå de lidt over 5 km rundt om søen, hvor du har første parket til et rigt fugleliv og et shelter område med stenaldertema.

Egå engsø i Aarhus
Egå engsø i Aarhus
Egå engsø i Aarhus
Egå engsø i Aarhus

Engsøen

Enkelte steder rundt om søen kan du komme helt tæt på vandet. Vandbunden i søen består af ler, sand, tørv og dynd. Om sommeren bliver søen hurtigt opvarmet. Det er luksus for rigtig mange smådyr, der lever i søen.

Søen blev skabt tilbage i 2006 og før det blev området i over 50 år brugt til landbrugsjord.

Tit ser du køer, der græsser ved de århusianske søer. De er med til at forhindre, at de grove græsarter ikke breder sig.

Egå engsø i Aarhus
Egå engsø i Aarhus
Egå engsø i Aarhus
Egå Engsø i århus Køer græsser

Shelter område

Når du møder en statue af træ kort efter start, kan du gå op af den lille sti, hvor shelter området ligger. 

Her bliver du mødt af 6 shelter, der står i en halvcirkel. De 5 af dem kan benyttes, mens det sidste er aflåst . Hvis du ønsker at booke en overnatning, kan du gøre det på naturbooking.

Hele området er bygget op omkring stenaldertema med et stort bålområde.

Egå engsø i Aarhus
Egå engsø i Aarhus
Egå engsø i Aarhus
Egå engsø i Aarhus

De døde sjæles labyrint

Forbi shelter pladsen kommer du til De døde sjæles labyrint. Stedet er for stenalderfolkets ånder og i midten af labyrinten møder du 3 dyrekranier, der alle er sat på høje pæle. 

For mange tusinde år siden holdt stenalderfolket til her i Århus området. Her lå dengang en stor fjord og rundt om fjordens bredder var der bopladser.

Egå engsø i Aarhus
Egå engsø i Aarhus
Egå engsø i Århus shelterområde de dødes labyrint
Egå engsø i Aarhus

Skovens dyr

Går du videre rundt med stien støder du hurtigt ind i forskellige udskårne dyreskulpturer. Det er alle dyr, som levede i stenaldertiden og som mennesket kunne støde på i skoven.

For at gøre hele oplevelsen fuldendt, så er her også plantet buske og træer, der netop stod i skovene i stenaldertiden.

Egå engsø i Aarhus
Egå engsø i Aarhus
Egå engsø i Aarhus
Egå engsø i Aarhus

Fugletårnet

Lige efter shelterpladsen ligger udkigstårnet og oppe fra tårnet har du en perfekt udsigt ud over hele engsøen. I tårnet er der opsat plakater med informationer om, hvilke fugle der holder til ved søen.

Drikker du et glas vin i ny og næ har du sikkert hør om vinmærket Banrock Station. Det australske firma har sponsoreret opførelsen af udkigstårnet her ved Engsøen.

Og hvis du undre dig over, at et vinfirma fra Australien støtter et tårn i Århus, så giver det faktisk mening. For Banrock Station støtter etableringen af vådområder rundt i hele verden.

Egå engsø i Aarhus
Egå engsø i Aarhus
Egå engsø i Aarhus
Egå engsø i Aarhus

Se rundt om Egå Engsø

Her kommer du en tur rundt om hele søen set fra to forskellige sider af søen. Den første film viser det store fugleliv, der findes ved engsøen.

På den næste film, kan du se en af øerne, der ligger ude i søen. Øerne er ynglesteder for nogle af fuglene.

Rastefugle og trækrute

Der findes en del fugle her ved Engsøen, som er meget sjældne i Danmark. Her har de fået de perfekte levevilkår, hvor de opholder sig til og fra deres vinter- og sommeropholdssteder.

Grunden til at Engsøen er så populær blandt rastefugle er, at den ligger tæt på kysten og tæt på trækruten. Så her kan de gøre hvil på deres lange tur.

Hvis du er interesseret i at læse om Engsøen, det rige dyreliv og hvorfor der er stenaldertema ved søen, så er der opstillet informationsskilte rundt på turen.

Egå engsø i Aarhus
Egå engsø i Aarhus
Egå engsø i Aarhus
Egå engsø i Aarhus

En populær tur

Turen rundt om Egå engsø er utrolig populær og du vil møde både gående og cykelister på din vej. De 5 km rundt er også perfekt til en lang gåtur med hunden.

Det er ikke grusvej hele vejen rundt om søen. Her bliver stien asfalteret og så er det med at holde øje med cyklister, da de nu må køre med på stien.

Faktisk har du lige over skrænten fra stien den meget trafikeret Djurslandsmotorvejen på din ene side og søen på den anden. 

Egå engsø i Aarhus
Egå engsø i Aarhus
Egå engsø i Aarhus
Egå engsø i Aarhus

Praktisk info Egå Engsø

Parkering

Der er 2 p-pladser ved engsøen.

Viengevej 7 i Risskov og Lystrupvej kort efter rundkørslen.

Offentlig transport

Bybus:

Bus 18 har stop tæt ved Engsøen.

Offentlige toiletter

Der er ingen offentlige toiletter.

Shelter

Der er 5 shelters med bålplads med en naturlegeplads.

Find engsøen på Google maps